Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering


afscheid-nemen-is-met-zachte-vingers-wat-voorbij-is-dichtdoen-verpakken-in-de-goede-gedachten-der-herinnering
onbekendafscheidnemenismetzachtevingerswatvoorbijisdichtdoenverpakkenindegoedegedachtenderherinneringafscheid nemennemen isis metmet zachtezachte vingerswat voorbijvoorbij isdichtdoen enen verpakkenverpakken inin dede goedegoede gedachtengedachten derder herinneringafscheid nemen isnemen is metis met zachtemet zachte vingerswat voorbij isdichtdoen en verpakkenen verpakken inverpakken in dein de goedede goede gedachtengoede gedachten dergedachten der herinneringafscheid nemen is metnemen is met zachteis met zachte vingersdichtdoen en verpakken inen verpakken in deverpakken in de goedein de goede gedachtende goede gedachten dergoede gedachten der herinneringafscheid nemen is met zachtenemen is met zachte vingersdichtdoen en verpakken in deen verpakken in de goedeverpakken in de goede gedachtenin de goede gedachten derde goede gedachten der herinnering

Afscheid nemen is met dankbare handen aannemen al wat herinnering waard is -Onbekend
afscheid-nemen-is-met-dankbare-handen-aannemen-al-wat-herinnering-waard-is
In een rivier is het water dat u aanraakt het laatste van wat er voorbij stroomt en het eerste van wat er voorbij gaat stromen. Zo is het ook met de tijd -Leonardo da Vinci
in-een-rivier-is-het-water-dat-u-aanraakt-het-laatste-van-wat-er-voorbij-stroomt-het-eerste-van-wat-er-voorbij-gaat-stromen-zo-is-het-ook-met-de
We zijn wat we denken. Al wat wij zijn komt op uit onze gedachten. Met onze gedachten maken we de wereld -Boeddha
we-zijn-wat-we-denken-al-wat-wij-zijn-komt-op-uit-onze-gedachten-met-onze-gedachten-maken-we-de-wereld
De goede daden, waarvan de herinnering ons het meest het hart verwarmt, zijn diegene, die wij met onzekerheid ondernomen hebben, haast met berouw -Henry Boucher
de-goede-daden-waarvan-de-herinnering-ons-het-meest-het-hart-verwarmt-zijn-diegene-die-wij-met-onzekerheid-ondernomen-hebben-haast-met-berouw
Wij nemen afscheid. Ik kijk achterom en als ik naar jou kijk dan weet ik niet waarom -Onbekend
wij-nemen-afscheid-ik-kijk-achterom-als-ik-naar-jou-kijk-dan-weet-ik-niet-waarom
Een ieder die roem wil behalen, moet tijdig van de eer afscheid nemen en de zware kunst beoefenen te rechter tijd heen te gaan -Friedrich Nietzsche
een-ieder-die-roem-wil-behalen-moet-tijdig-van-de-eer-afscheid-nemen-de-zware-kunst-beoefenen-te-rechter-tijd-heen-te-gaan