Al onze waardigheid bestaat in het denken


al-onze-waardigheid-bestaat-in-het-denken
blaise pascalalonzewaardigheidbestaatinhetdenkenal onzeonze waardigheidwaardigheid bestaatbestaat inin hethet denkenal onze waardigheidonze waardigheid bestaatwaardigheid bestaat inbestaat in hetin het denkenal onze waardigheid bestaatonze waardigheid bestaat inwaardigheid bestaat in hetbestaat in het denkenal onze waardigheid bestaat inonze waardigheid bestaat in hetwaardigheid bestaat in het denken

De mens is niet meer dan een zwak riet, maar het is een denkend riet. Het is niet nodig dat het heelal zich bewapent om hem te verpletteren: een damp, een waterdruppel volstaat om hem te doden.  Maar ook wanneer het heelal hem zou verpletteren, ook dan nog zou de mens edeler zijn dan wat hem doodt, omdat hij weet dat hij sterft, terwijl het heelal niets weet van wat het op hem voorheeft. Zodoende bestaat al onze waardigheid in ons denken.Waardigheid bestaat niet uit het bezitten van eer, maar uit verdiensteMenigeen gaf zijn waardigheid prijs om een waardigheid te krijgenMisschien bestaat de enige werkelijke waardigheid van de mens uit zijn vermogen zichzelf te verachtenOnze binding aan de mensenrechten dient absoluut te zijn, onze wetten billijk, ons natuurschoon gespaard; de sterke dient de zwakke niet te verdrukken en menselijke waardigheid moet verhoogd wordenEr bestaat een zekere wet, te weten de Rede die in het denken van God bestaat en het hele universum bestiert