Al wat in 't bedde wordt gesproken, dient met de lakens toegeloken


al-wat-in-'t-bedde-wordt-gesproken-dient-met-de-lakens-toegeloken
jacob catsalwatin'tbeddewordtgesprokendientmetdelakenstoegelokenal watwat inin 'tt beddebedde wordtwordt gesprokendient metmet dede lakenslakens toegelokenal wat inwat in 'tin 't beddet bedde wordtbedde wordt gesprokendient met demet de lakensde lakens toegelokenal wat in 'twat in 't beddein 't bedde wordtt bedde wordt gesprokendient met de lakensmet de lakens toegelokenal wat in 't beddewat in 't bedde wordtin 't bedde wordt gesprokendient met de lakens toegeloken

Iemand die zich van schuld bewust is, meent dat alles wat er gesproken wordt over hem gaat -Marcus Cato
iemand-die-zich-van-schuld-bewust-is-meent-dat-alles-wat-er-gesproken-wordt-over-hem-gaat
Met wat ik schrijf is het precies als met het Evangelie: men dient het ernstig te nemen, maar niet al te letterlijk -Gerard Reve
met-wat-ik-schrijf-is-het-precies-als-met-het-evangelie-men-dient-het-ernstig-te-nemen-maar-niet-al-te-letterlijk
Op congressen wordt meer gegeten dan gesproken, meer gesproken dan beraadslaagd, meer beraadslaagd dan beslist -Otto Weiss
op-congressen-wordt-meer-gegeten-dan-gesproken-meer-gesproken-dan-beraadslaagd-meer-beraadslaagd-dan-beslist
Over drinken wordt veel kwaad gesproken, maar het helpt wel even -Simon Carmiggelt
over-drinken-wordt-veel-kwaad-gesproken-maar-het-helpt-wel-even
Een conversatie wordt pijnlijk, wanneer men niet meer op de gesproken, maar op de gedachte woorden gaat antwoorden -Carmen Sylva
een-conversatie-wordt-pijnlijk-wanneer-men-niet-meer-op-de-gesproken-maar-op-de-gedachte-woorden-gaat-antwoorden
Eerst met haar naar bed gaan, dacht ik, eerst met haar slapen en dan praten. Wat in het vlees begonnen wordt, wordt in de geest volbracht -Jan Wolkers
eerst-met-haar-naar-bed-gaan-dacht-ik-eerst-met-haar-slapen-dan-praten-wat-in-het-vlees-begonnen-wordt-wordt-in-de-geest-volbracht