Alleen de stem van het hart bereikt een ander hart


alleen-de-stem-van-het-hart-bereikt-een-ander-hart
alfred de mussetalleendestemvanhethartbereikteenanderalleen dede stemstem vanvan hethet harthart bereiktbereikt eenander hartalleen de stemde stem vanstem van hetvan het harthet hart bereikthart bereikt eenbereikt een andereen ander hartalleen de stem vande stem van hetstem van het hartvan het hart bereikthet hart bereikt eenhart bereikt een anderbereikt een ander hartalleen de stem van hetde stem van het hartstem van het hart bereiktvan het hart bereikt eenhet hart bereikt een anderhart bereikt een ander hart

Wat niet uit het hart komt zal een ander hart niet rakenHet geloof is een oase in het hart, die nooit bereikt zal worden door de karavaan van het denkenHet is honderdmaal beter een klein hart te hebben en een klein stel hersenen, dan alleen maar hersenen en geen hartMenigeen spreekt van zijn goede hart, en hij heeft slechts een week hartWanneer je het hart van het leven bereikt zul je in alles schoonheid zien, zelfs in de ogen die blind zijn voor deze prachtDe mens kan het hart van zijn naasten niet treffen met iets geringers dan zijn eigen hart