Alleen de wijze is het gegeven, niets met tegenzin te doen


alleen-de-wijze-is-het-gegeven-niets-met-tegenzin-te-doen
marcus tullius ciceroalleendewijzeishetgegevennietsmettegenzintedoenalleen dede wijzewijze isis hethet gegevenniets metmet tegenzintegenzin tete doenalleen de wijzede wijze iswijze is hetis het gegevenniets met tegenzinmet tegenzin tetegenzin te doenalleen de wijze isde wijze is hetwijze is het gegevenniets met tegenzin temet tegenzin te doenalleen de wijze is hetde wijze is het gegevenniets met tegenzin te doen

Niets is zo gemakkelijk, of het wordt moeilijk als men het met tegenzin doet -Terentius
niets-is-zo-gemakkelijk-of-het-wordt-moeilijk-als-men-het-met-tegenzin-doet
Een groot deel van ons leven wordt doorgevracht met verkeerd doen, het grootste deel met niets doen, het geheel met iets anders doen dan wij zouden moeten -Seneca
een-groot-deel-van-ons-leven-wordt-doorgevracht-met-verkeerd-doen-het-grootste-deel-met-niets-doen-het-geheel-met-iets-anders-doen-dan-wij-zouden
Hij doet de hele dag niets en zelfs dat doet hij met tegenzin -Wiet van Broeckhoven
hij-doet-de-hele-dag-niets-zelfs-dat-doet-hij-met-tegenzin
Niet hij die staatkundige theorieën onderwijst is een politicus maar alleen hij, die in een gegeven geval op juiste wijze het mogelijke tot stand brengt -Emanuel Geibel
niet-hij-die-staatkundige-theorieën-onderwijst-is-een-politicus-maar-alleen-hij-die-in-een-gegeven-geval-op-juiste-wijze-het-mogelijke-tot-stand
Het ongerijmde met smaak voorgesteld verwekt tegenzin en bewondering -Johann Wolfgang von Goethe
het-ongerijmde-met-smaak-voorgesteld-verwekt-tegenzin-bewondering