Allen vertrouwen is evenzeer een fout als niemand vertrouwen


allen-vertrouwen-is-evenzeer-een-fout-als-niemand-vertrouwen
senecaallenvertrouwenisevenzeereenfoutalsniemandallen vertrouwenvertrouwen isis evenzeerevenzeer eeneen foutfout alsals niemandallen vertrouwen isvertrouwen is evenzeeris evenzeer eenevenzeer een fouteen fout alsfout als niemandals niemand vertrouwenallen vertrouwen is evenzeervertrouwen is evenzeer eenis evenzeer een foutevenzeer een fout alseen fout als niemandfout als niemand vertrouwenallen vertrouwen is evenzeer eenvertrouwen is evenzeer een foutis evenzeer een fout alsevenzeer een fout als niemandeen fout als niemand vertrouwen

Vertrouwen is iets eenmaligs, vertrouwen kan maar een keer beschaamd worden -Connie Palmen
vertrouwen-is-iets-eenmaligs-vertrouwen-kan-maar-een-keer-beschaamd-worden
De beste manier om erachter te komen of je iemand kunt vertrouwen is, hem te vertrouwen. -Ernest Hemingway
de-beste-manier-om-erachter-te-komen-of-iemand-kunt-vertrouwen-is-hem-te-vertrouwen
Geen vertrouwen in iets wordt gebrek aan vertrouwen in alles. -Alfred Lord Tennyson
geen-vertrouwen-in-iets-wordt-gebrek-aan-vertrouwen-in-alles
Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen -Lao-Tse
wie-geen-vertrouwen-in-anderen-stelt-zal-ook-nimmer-het-vertrouwen-van-anderen-winnen
Wie op niemand vertrouwt weet dat hij zelf niet te vertrouwen is -Berthold Auerbach
wie-op-niemand-vertrouwt-weet-dat-hij-zelf-niet-te-vertrouwen-is