Alles wat ik wil is een warm bed, een vriendelijk woord en onbeperkte macht


alles-wat-ik-wil-is-een-warm-bed-een-vriendelijk-woord-onbeperkte-macht
ashleigh brilliantalleswatikwiliseenwarmbedvriendelijkwoordonbeperktemachtalles watwat ikik wilwil isis eeneen warmwarm bedeen vriendelijkvriendelijk woordwoord enen onbeperkteonbeperkte machtalles wat ikwat ik wilik wil iswil is eenis een warmeen warm bedeen vriendelijk woordvriendelijk woord enwoord en onbeperkteen onbeperkte machtalles wat ik wilwat ik wil isik wil is eenwil is een warmis een warm bedeen vriendelijk woord envriendelijk woord en onbeperktewoord en onbeperkte machtalles wat ik wil iswat ik wil is eenik wil is een warmwil is een warm bedeen vriendelijk woord en onbeperktevriendelijk woord en onbeperkte macht

Wat is goed? - Alles wat het gevoel van macht, de wil tot macht, de macht zelf in de mens vermeerdert -Friedrich Nietzsche
wat-is-goed-alles-wat-het-gevoel-van-macht-de-wil-tot-macht-de-macht-zelf-in-de-mens-vermeerdert
Laat geen gelegenheid voorbij gaan om een vriendelijk woord te zeggen -W. M. Thackeray
laat-geen-gelegenheid-voorbij-gaan-om-een-vriendelijk-woord-te-zeggen
Een ongenaakbaar man, en nooit een vriendelijk woord -Vergilius
een-ongenaakbaar-man-nooit-een-vriendelijk-woord
Vriendschap is een woord waarvan de aanblik ervan op schrift ons hart al warm maakt -Augustine Birrell
vriendschap-is-een-woord-waarvan-de-aanblik-ervan-op-schrift-ons-hart-al-warm-maakt
Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos -Moeder Teresa
een-vriendelijk-woord-hoeft-niet-veel-tijd-te-kosten-maar-de-echo-ervan-duurt-eindeloos