Als de bloemen konden spreken zouden ze zwijgen


als-de-bloemen-konden-spreken-zouden-ze-zwijgen
bertus aafjesalsdebloemenkondensprekenzoudenzezwijgenals dede bloemenbloemen kondenkonden sprekenspreken zoudenzouden zeze zwijgenals de bloemende bloemen kondenbloemen konden sprekenkonden spreken zoudenspreken zouden zezouden ze zwijgenals de bloemen kondende bloemen konden sprekenbloemen konden spreken zoudenkonden spreken zouden zespreken zouden ze zwijgenals de bloemen konden sprekende bloemen konden spreken zoudenbloemen konden spreken zouden zekonden spreken zouden ze zwijgen

Als vissen konden spreken zouden ze kunnen bevestigen dat vissen een enorm leuke sport isWanneer de wetten konden spreken, zouden zij zich vooral over de advocaten beklagenWat is geleuter? Het is de opheffing van de hartstochtelijke tegenspraak tussen zwijgen en spreken; alleen wie werkelijk zwijgen kan kan werkelijk sprekenAls de doden konden spreken zou men niet zoveel goeds van hen zeggenHet is schandelijk te zwijgen, als het tijd tot spreken, en te spreken als het tijd tot zwijgen isVelen zouden vrij zijn, als zij tot het bewustzijn hunner vrijheid konden komen