Als er vrijheid is, is er energie; als er vrijheid is, kan er niets verkeerd gaan


als-er-vrijheid-is-is-er-energie-als-er-vrijheid-is-kan-er-niets-verkeerd-gaan
krishnamurtialservrijheidisisenergiealskannietsverkeerdgaanals erer vrijheidvrijheid isis erer energieals erer vrijheidvrijheid iskan erer nietsniets verkeerdverkeerd gaanals er vrijheider vrijheid isis er energieals er vrijheider vrijheid iskan er nietser niets verkeerdniets verkeerd gaanals er vrijheid isals er vrijheid iskan er niets verkeerder niets verkeerd gaankan er niets verkeerd gaan

De vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkVrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je isVrijheid is niet de moeite waard als het niet de vrijheid geeft om te dwalenMensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van makenVele mensen beroepen zich op de vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken, waar ze weinig gebruik van makenVrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is. Als dat wordt verleend, volgt al de rest