Als je iemand boos wil maken lieg dan. Als je iemand razend wil maken, zeg hem dan de waarheid


als-iemand-boos-wil-maken-lieg-dan-als-iemand-razend-wil-maken-zeg-hem-dan-de-waarheid
a. schopenhaueralsiemandbooswilmakenliegdanrazendmakenzeghemdandewaarheidals jeje iemandboos wilwil makenmaken lieglieg danals jeje iemandrazend wilwil makenzeg hemhem dandan dede waarheidals je iemandje iemand boosiemand boos wilboos wil makenwil maken liegmaken lieg danals je iemandje iemand razendiemand razend wilrazend wil makenzeg hem danhem dan dedan de waarheidals je iemand boosje iemand boos wiliemand boos wil makenboos wil maken liegwil maken lieg danals je iemand razendje iemand razend wiliemand razend wil makenzeg hem dan dehem dan de waarheidals je iemand boos wilje iemand boos wil makeniemand boos wil maken liegboos wil maken lieg danals je iemand razend wilje iemand razend wil makenzeg hem dan de waarheid

Als de fortuin iemand achtbaar wil maken, geeft zij hem deugden; wil zij hem geacht maken, dan geeft zij hem succes -Joseph Joubert
als-de-fortuin-iemand-achtbaar-wil-maken-geeft-zij-hem-deugden-wil-zij-hem-geacht-maken-dan-geeft-zij-hem-succes
Als men iemand eens recht wil berispen, leidt men dat gewoonlijk in met lof; wil men iets op de grond smijten, dan heft men het eerst op -Fliegende Blätter
als-men-iemand-eens-recht-wil-berispen-leidt-men-dat-gewoonlijk-in-met-lof-wil-men-iets-op-de-grond-smijten-dan-heft-men-het-eerst-op
Als je een vijand wil hebben, probeer dan iemand te veranderen -Robert Anthony
als-een-vijand-wil-hebben-probeer-dan-iemand-te-veranderen
Gemaaktheid onthult eerder wat iemand is, dan dat ze bekend maakt wat iemand tevergeefs wil schijnen -Stanislaus Leszczynski
gemaaktheid-onthult-eerder-wat-iemand-is-dan-dat-ze-bekend-maakt-wat-iemand-tevergeefs-wil-schijnen
Als iemand me kan laten zien en me kan overtuigen dat ik iets verkeerds denk of doe, dan zal ik met liefde veranderen; want ik wens de waarheid te weten, die nog nooit iemand gekwetst heeft -Marcus Aurelius
als-iemand-me-kan-laten-zien-me-kan-overtuigen-dat-ik-iets-verkeerds-denk-of-doe-dan-zal-ik-met-liefde-veranderen-want-ik-wens-de-waarheid-te-weten