Als ik mijn leven opnieuw kon leven, zou ik dezelfde fouten maken, alleen eerder


als-ik-mijn-leven-opnieuw-kon-leven-zou-ik-dezelfde-fouten-maken-alleen-eerder
tallulah bankheadalsikmijnlevenopnieuwkonlevenzoudezelfdefoutenmakenalleeneerderals ikik mijnmijn levenleven opnieuwopnieuw konkon levenzou ikik dezelfdedezelfde foutenfouten makenalleen eerderals ik mijnik mijn levenmijn leven opnieuwleven opnieuw konopnieuw kon levenzou ik dezelfdeik dezelfde foutendezelfde fouten makenals ik mijn levenik mijn leven opnieuwmijn leven opnieuw konleven opnieuw kon levenzou ik dezelfde foutenik dezelfde fouten makenals ik mijn leven opnieuwik mijn leven opnieuw konmijn leven opnieuw kon levenzou ik dezelfde fouten maken

Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt makenHet doel van het leven is te leven - niet in die volslagen chaos en verwarring, die wij het leven noemen - maar leven op een volkomen andere manier; een leven leiden, dat vol is, dat gaaf is, alle dagen opnieuwDan geniet ik eerst recht van mijn leven, wanneer ik het elke dag opnieuw moet veroverenLeer van andermans fouten, want het leven is te kort om ze allemaal zelf te makenHet grootste deel van mijn leven vertrouwde ik mensen niet die niet bang voor de dood waren, want zeker als je ouder wordt ben je er meer en meer mee bezig. Ik denk dat als we zouden kunnen kiezen, niemand dood wil gaan. Daarom zou je aan kunnen nemen dat iedereen het eeuwige leven wil hebben, wat gezien de huidige ontwikkelingen in de medische wetenschap haast mogelijk begint te lijken. Maar de vraag is niet of jij zelf het eeuwige leven wil hebben, het is meer of je het eeuwige leven wil hebben ten koste van je kinderen. Bovendien zouden we grote ecologische problemen krijgen als iedereen ineens zou blijven levenIk zou opnieuw trouwen als ik een man kon vinden die 15 miljoen had, die vóór het huwelijk de helft aan mij geeft en garandeert dat hij binnen een jaar dood is