Als men uw werk afbreekt om andere dan literaire redenen, stel u dan gerust: gij hebt talent


als-men-uw-werk-afbreekt-om-andere-dan-literaire-redenen-stel-u-dan-gerust-gij-hebt-talent
pieter geert buckinxalsmenuwwerkafbreektomanderedanliteraireredenenstelgerustgijhebttalentals menmen uwuw werkwerk afbreektafbreekt omandere dandan literaireliteraire redenenstel uu dandan gerustgij hebthebt talentals men uwmen uw werkuw werk afbreektwerk afbreekt omafbreekt om andereom andere danandere dan literairedan literaire redenenstel u danu dan gerustgij hebt talentals men uw werkmen uw werk afbreektuw werk afbreekt omwerk afbreekt om andereafbreekt om andere danom andere dan literaireandere dan literaire redenenstel u dan gerustals men uw werk afbreektmen uw werk afbreekt omuw werk afbreekt om anderewerk afbreekt om andere danafbreekt om andere dan literaireom andere dan literaire redenen

Liefde! Liefde! als gij ons beet hebt, dan kan men gerust zeggen: vaarwel, voorzichtigheid -Jean de La Fontaine
liefde-liefde-als-gij-ons-beet-hebt-dan-kan-men-gerust-zeggen-vaarwel-voorzichtigheid
Indien gij talent hebt, zal het door vlijt worden ontwikkeld; gij hebt het niet, dan zal vlijt het gemis er van vergoeden -John Ruskin
indien-gij-talent-hebt-zal-het-door-vlijt-worden-ontwikkeld-gij-hebt-het-niet-dan-zal-vlijt-het-gemis-er-van-vergoeden
Hebt gij verkeerd gedaan, beken het dan aan uzelve. Als het inzicht komt, voeg dan niet bij de valse weg, die gij gekozen hebt, nog de valse schaamte -Franz Grillparzer
hebt-gij-verkeerd-gedaan-beken-het-dan-aan-uzelve-als-het-inzicht-komt-voeg-dan-niet-bij-de-valse-weg-die-gij-gekozen-hebt-nog-de-valse-schaamte
Gij hebt geen grotere vijand dan die, welke gij hebt doorzien -Fliegende Blätter
gij-hebt-geen-grotere-vijand-dan-die-welke-gij-hebt-doorzien
Verkeerde redenen zoeken voor wat men gelooft op grond van andere verkeerde redenen, dat is filosofie -Aldous Huxley
verkeerde-redenen-zoeken-voor-wat-men-gelooft-op-grond-van-andere-verkeerde-redenen-dat-is-filosofie
Wilt gij in uw ouderdom gelukkig zijn, dan moet gij vergeten wat gij in uw jeugd verzuimd hebt -Fliegende Blätter
wilt-gij-in-uw-ouderdom-gelukkig-zijn-dan-moet-gij-vergeten-wat-gij-in-uw-jeugd-verzuimd-hebt