Als men zich steeds onder mensen van verdienste weet, leert men alle aanmatiging af; het alleenzijn leidt tot zelfoverschatting


als-men-zich-steeds-onder-mensen-van-verdienste-weet-leert-men-alle-aanmatiging-af-het-alleenzijn-leidt-tot-zelfoverschatting
friedrich nietzschealsmenzichsteedsondermensenvanverdiensteweetleertalleaanmatigingafhetalleenzijnleidttotzelfoverschattingals menmen zichzich steedssteeds onderonder mensenmensen vanvan verdiensteverdienste weetleert menmen allealle aanmatigingaanmatiging afhet alleenzijnalleenzijn leidtleidt tottot zelfoverschattingals men zichmen zich steedszich steeds ondersteeds onder mensenonder mensen vanmensen van verdienstevan verdienste weetleert men allemen alle aanmatigingalle aanmatiging afhet alleenzijn leidtalleenzijn leidt totleidt tot zelfoverschattingals men zich steedsmen zich steeds onderzich steeds onder mensensteeds onder mensen vanonder mensen van verdienstemensen van verdienste weetleert men alle aanmatigingmen alle aanmatiging afhet alleenzijn leidt totalleenzijn leidt tot zelfoverschattingals men zich steeds ondermen zich steeds onder mensenzich steeds onder mensen vansteeds onder mensen van verdiensteonder mensen van verdienste weetleert men alle aanmatiging afhet alleenzijn leidt tot zelfoverschatting

De beste wijze om tot begrijpen te komen, is doen. Wat men het best leert en het best onderhoudt, is hetgeen men tot op zekere hoogte zich zelf leert -Gustave le Bon
de-beste-wijze-om-tot-begrijpen-te-komen-is-doen-wat-men-het-best-leert-het-best-onderhoudt-is-hetgeen-men-tot-op-zekere-hoogte-zich-zelf-leert
De literatuur leidt tot alles, als men er maar uit weet te komen -Abel-François Villemain
de-literatuur-leidt-tot-alles-als-men-er-maar-uit-weet-te-komen
Met weinig leeft men beter, de natuur heeft aan alle mensen gegeven, gelukkig te zijn, als men hetgeen men heeft maar goed weet te gebruiken -Claudius Claudianus
met-weinig-leeft-men-beter-de-natuur-heeft-aan-alle-mensen-gegeven-gelukkig-te-zijn-als-men-hetgeen-men-heeft-maar-goed-weet-te-gebruiken
Men berouwt steeds te laat, dat men zich in zijn toorn heeft laten meeslepen tot oprechtheid -Emanuel Wertheimer
men-berouwt-steeds-te-laat-dat-men-zich-in-zijn-toorn-heeft-laten-meeslepen-tot-oprechtheid