Als mensen geluk konden kopen, zouden zij beslist er iets teveel van kopen


als-mensen-geluk-konden-kopen-zouden-zij-beslist-er-iets-teveel-van-kopen
pearl s. buckalsmensengelukkondenkopenzoudenzijbeslisterietsteveelvankopenals mensenmensen gelukgeluk kondenkonden kopenzouden zijzij beslistbeslist erer ietsiets teveelteveel vanvan kopenals mensen gelukmensen geluk kondengeluk konden kopenzouden zij beslistzij beslist erbeslist er ietser iets teveeliets teveel vanteveel van kopenals mensen geluk kondenmensen geluk konden kopenzouden zij beslist erzij beslist er ietsbeslist er iets teveeler iets teveel vaniets teveel van kopenals mensen geluk konden kopenzouden zij beslist er ietszij beslist er iets teveelbeslist er iets teveel vaner iets teveel van kopen

Het zou goed zijn boeken te kopen, als men de tijd om ze te lezen er bij kon kopen -A. Schopenhauer
het-zou-goed-zijn-boeken-te-kopen-als-men-de-tijd-om-ze-te-lezen-er-bij-kon-kopen
Ik heb genoeg geld voor de rest van mijn leven, tenzij als ik nog iets kopen moet -Jackie Mason
ik-heb-genoeg-geld-voor-de-rest-van-mijn-leven-tenzij-als-ik-nog-iets-kopen-moet
Velen zouden vrij zijn, als zij tot het bewustzijn hunner vrijheid konden komen -Marie von Ebner-Eschenbach
velen-zouden-vrij-zijn-als-zij-tot-het-bewustzijn-hunner-vrijheid-konden-komen
Vandaag de dag kan je geen mensen meer kopen, behalve vrouwen natuurlijk -Clare Boothe Luce
vandaag-de-dag-kan-geen-mensen-meer-kopen-behalve-vrouwen-natuurlijk
Veel mensen maken voornamelijk vakantiereizen om ansichtkaarten te kopen, hoewel ze die voordeliger hadden kunnen laten sturen -Robert Musil
veel-mensen-maken-voornamelijk-vakantiereizen-om-ansichtkaarten-te-kopen-hoewel-ze-die-voordeliger-hadden-kunnen-laten-sturen