Als rechtvaardigheid verloren gaat, heeft het geen zin meer dat mensen op aarde leven


als-rechtvaardigheid-verloren-gaat-heeft-het-geen-zin-meer-dat-mensen-op-aarde-leven
immanuel kantalsrechtvaardigheidverlorengaatheefthetgeenzinmeerdatmensenopaardelevenals rechtvaardigheidrechtvaardigheid verlorenverloren gaatheeft hethet geengeen zinzin meermeer datdat mensenmensen opop aardeaarde levenals rechtvaardigheid verlorenrechtvaardigheid verloren gaatheeft het geenhet geen zingeen zin meerzin meer datmeer dat mensendat mensen opmensen op aardeop aarde levenals rechtvaardigheid verloren gaatheeft het geen zinhet geen zin meergeen zin meer datzin meer dat mensenmeer dat mensen opdat mensen op aardemensen op aarde levenheeft het geen zin meerhet geen zin meer datgeen zin meer dat mensenzin meer dat mensen opmeer dat mensen op aardedat mensen op aarde leven

Als je niet naar bed gaat voor de vogels beginnen te krijsen, heeft het helemaal geen zin meer om naar bed te gaan -Henry Miller
als-niet-naar-bed-gaat-voor-de-vogels-beginnen-te-krijsen-heeft-het-helemaal-geen-zin-meer-om-naar-bed-te-gaan
Het inzicht dat het leven geen zin heeft, is voor velen de zin van het leven -Hans Krailsheimer
het-inzicht-dat-het-leven-geen-zin-heeft-is-voor-velen-de-zin-van-het-leven
Het leven heeft geen zin; Ik gééf mijn leven zin -Paul van den Bergh
het-leven-heeft-geen-zin-ik-gééf-mijn-leven-zin
Ik verlang het absurde: dat het leven zin heeft. Ik vecht voor het onmogelijke: dat mijn leven zin krijgt. -Dag Hammarskjöld
ik-verlang-het-absurde-dat-het-leven-zin-heeft-ik-vecht-voor-het-onmogelijke-dat-mijn-leven-zin-krijgt
'Die man is een der onzen of een vreemdeling,' zo rekenen mensen van lage zin; mannen van edele zin daarentegen beschouwen de ganse aarde als hun familie -Bhartrihari
'die-man-is-een-der-onzen-of-een-vreemdeling'-zo-rekenen-mensen-van-lage-zin-mannen-van-edele-zin-daarentegen-beschouwen-de-ganse-aarde-als-hun
Wanneer men alles verloren heeft, wanneer men geen hoop meer heeft, is het leven een schande en de dood een plicht -Voltaire
wanneer-men-alles-verloren-heeft-wanneer-men-geen-hoop-meer-heeft-is-het-leven-een-schande-de-dood-een-plicht