Als je tranen vergiet wanneer je de zon mist, mis je ook de sterren


als-tranen-vergiet-wanneer-de-zon-mist-mis-ook-de-sterren
rabindranath tagorealstranenvergietwanneerdezonmistmisooksterrenals jeje tranentranen vergietvergiet wanneerwanneer jeje dede zonzon mistmis jeje ookook dede sterrenals je tranenje tranen vergiettranen vergiet wanneervergiet wanneer jewanneer je deje de zonde zon mistmis je ookje ook deook de sterrenals je tranen vergietje tranen vergiet wanneertranen vergiet wanneer jevergiet wanneer je dewanneer je de zonje de zon mistmis je ook deje ook de sterrenals je tranen vergiet wanneerje tranen vergiet wanneer jetranen vergiet wanneer je devergiet wanneer je de zonwanneer je de zon mistmis je ook de sterren

Ik wil de zon zijn die je tranen droogt -Marc Andries
ik-wil-de-zon-zijn-die-tranen-droogt
De ouderdom heeft niet minder voordelen dan de jeugd, ofschoon van ander uiterlijk. Als de zon ondergaat, komen er sterren aan de hemel, die men bij dag niet ziet -Henry Wadsworth Longfellow
de-ouderdom-heeft-niet-minder-voordelen-dan-de-jeugd-ofschoon-van-ander-uiterlijk-als-de-zon-ondergaat-komen-er-sterren-aan-de-hemel-die-men-bij-dag
Het is beter dat ik de mis mis, dan dat ik de pastoor stoor -Dolf Verspoor
het-is-beter-dat-ik-de-mis-mis-dan-dat-ik-de-pastoor-stoor
Ik heb een geheugen als een vergiet. Alleen het slechte blijft hangen -Leon Lubse
ik-heb-een-geheugen-als-een-vergiet-alleen-het-slechte-blijft-hangen
Twijfel dat de sterren vuur zijn,  twijfel dat de zon beweegt,  twijfel of de waarheid liegt,  maar nooit dat 'k u bemin -William Shakespeare
twijfel-dat-de-sterren-vuur-zijn-twijfel-dat-de-zon-beweegt-twijfel-of-de-waarheid-liegt-maar-nooit-dat-'k-u-bemin