Als vissen konden spreken zouden ze kunnen bevestigen dat vissen een enorm leuke sport is


als-vissen-konden-spreken-zouden-ze-kunnen-bevestigen-dat-vissen-een-enorm-leuke-sport-is
martin simekalsvissenkondensprekenzoudenzekunnenbevestigendateenenormleukesportisals vissenvissen kondenkonden sprekenspreken zoudenzouden zeze kunnenkunnen bevestigenbevestigen datdat vissenvissen eeneen enormenorm leukeleuke sportsport isals vissen kondenvissen konden sprekenkonden spreken zoudenspreken zouden zezouden ze kunnenze kunnen bevestigenkunnen bevestigen datbevestigen dat vissendat vissen eenvissen een enormeen enorm leukeenorm leuke sportleuke sport isals vissen konden sprekenvissen konden spreken zoudenkonden spreken zouden zespreken zouden ze kunnenzouden ze kunnen bevestigenze kunnen bevestigen datkunnen bevestigen dat vissenbevestigen dat vissen eendat vissen een enormvissen een enorm leukeeen enorm leuke sportenorm leuke sport isals vissen konden spreken zoudenvissen konden spreken zouden zekonden spreken zouden ze kunnenspreken zouden ze kunnen bevestigenzouden ze kunnen bevestigen datze kunnen bevestigen dat vissenkunnen bevestigen dat vissen eenbevestigen dat vissen een enormdat vissen een enorm leukevissen een enorm leuke sporteen enorm leuke sport is

Als het regent moet je onder een brug gaan vissen. Daar gaan de vissen immers naartoe om te schuilenAls de vervuiling van de zee zo doorgaat, kunnen de vissen beter aan land komenGeluk: dat wat voortdurend over boord gegooid wordt om er aldoor naar te kunnen vissenAls de bloemen konden spreken zouden ze zwijgenVissen kunnen niet zonder water, mensen kunnen niet zonder TaoWanneer de wetten konden spreken, zouden zij zich vooral over de advocaten beklagen