Arbeid is niets dan opfrissing van de rust


arbeid-is-niets-dan-opfrissing-van-de-rust
james montgomeryarbeidisnietsdanopfrissingvanderustarbeid isis nietsniets dandan opfrissingopfrissing vanvan dede rustarbeid is nietsis niets danniets dan opfrissingdan opfrissing vanopfrissing van devan de rustarbeid is niets danis niets dan opfrissingniets dan opfrissing vandan opfrissing van deopfrissing van de rustarbeid is niets dan opfrissingis niets dan opfrissing vanniets dan opfrissing van dedan opfrissing van de rust

Arbeid is niets anders dan opfrissing van de rustHet grootste genoegen, zonder enig bijmengsel van walging is, in gezonde toestand, rust na de arbeidDe beweerde voorkeur van andere arbeid dan ons wordt opgedragen, is niet zelden afkeur van alle arbeidWie wil weten wat rust is , die lere eerst de arbeid kennenKapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vrede