Baseball heeft als groot voordeel boven cricket dat het eerder afgelopen is


baseball-heeft-als-groot-voordeel-boven-cricket-dat-het-eerder-afgelopen-is
george bernard shawbaseballheeftalsgrootvoordeelbovencricketdatheteerderafgelopenisbaseball heeftheeft alsals grootgroot voordeelvoordeel bovenboven cricketcricket datdat hethet eerdereerder afgelopenafgelopen isbaseball heeft alsheeft als grootals groot voordeelgroot voordeel bovenvoordeel boven cricketboven cricket datcricket dat hetdat het eerderhet eerder afgelopeneerder afgelopen isbaseball heeft als grootheeft als groot voordeelals groot voordeel bovengroot voordeel boven cricketvoordeel boven cricket datboven cricket dat hetcricket dat het eerderdat het eerder afgelopenhet eerder afgelopen isbaseball heeft als groot voordeelheeft als groot voordeel bovenals groot voordeel boven cricketgroot voordeel boven cricket datvoordeel boven cricket dat hetboven cricket dat het eerdercricket dat het eerder afgelopendat het eerder afgelopen is

Ik ben geneigd te geloven, dat cricket het allergeweldigste is wat God op aarde heeft geschapen - zeker beter dan seks, hoewel seks is ook zo slecht nog nietEen zeer groot voordeel van ouderdom is dat bijna elke fout aan je leeftijd wordt toegewezenHet voordeel van een vijand is, dat men weet wat men aan hem heeft. Het voordeel van een vriend is, dat men dit niet weetDe ware weg voert langs een touw dat niet op grote hoogte gespannen is, maar vlak boven de grond. Het lijkt eerder bestemd om mensen te laten struikelen dan om over te lopenWat ook het passief van teleurstellingen moge zijn van het afgelopen jaar, men heeft altijd hoop te zetten op het actief van het jaar dat gaat beginnenOntzettend groot is de afstand tussen een man en meisjes, en geheel en al in het voordeel der laatsten