Belangrijkste reden voor 'ongebondenheid' is een wens om te vluchten voor de pijn van het leven, en boven alles voor liefde, dat, seksueel of niet-seksueel, hard werken is


belangrijkste-reden-voor-'ongebondenheid'-is-een-wens-om-te-vluchten-voor-de-pijn-van-het-leven-boven-alles-voor-liefde-dat-seksueel-of-niet-seksueel
george orwellbelangrijksteredenvoor'ongebondenheid'iseenwensomtevluchtendepijnvanhetlevenbovenallesliefdedatseksueelofnietseksueelhardwerkenbelangrijkste redenreden voorongebondenheid' isis eeneen wenswens omom tete vluchtenvluchten voorde pijnpijn vanvan hethet levenen bovenboven allesalles voorhard werkenwerken isbelangrijkste reden voorreden voor 'ongebondenheidvoor 'ongebondenheid' isongebondenheid' is eenis een wenseen wens omwens om teom te vluchtente vluchten voorvluchten voor devoor de pijnde pijn vanpijn van hetvan het levenen boven allesboven alles vooralles voor liefdehard werken is

Dat er iets boven het leven uitstijgt, is voor mij duidelijk. Voor de een is dat de kosmos, voor de ander zijn dat de eigen kinderen of de natuur. Hoe je dat praktisch invult, is voor iedereen weer anders. De een gaat naar de kerk, terwijl een ander daar een puur persoonlijke invulling aan geeftHet leven is een seksueel overdraagbare aandoening, met een dodelijke afloopEr is geen geheim voor succes dus verspil je tijd niet aan het zoeken naar zo’n recept. Succes is het resultaat van perfectionisme, hard werken, leren van je fouten, loyaliteit naar de personen voor wie je werkt en doorzettingsvermogenHet leven is vóór alles, een neiging om op de ruwe stof te werkenIndien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijnLiefde bestaat uit dienen; alleen dat is liefdesdienst wat niet wordt gedaan voor roem of naam, niet voor waardering of dank van degene voor wie het gedaan wordt