Bezit u ook allerlei handige toestellen met garantie op alle onderdelen die niet kapot kunnen ?


bezit-u-ook-allerlei-handige-toestellen-met-garantie-op-alle-onderdelen-die-niet-kapot-kunnen
toon verhoevenbezitookallerleihandigetoestellenmetgarantieopalleonderdelendienietkapotkunnenbezit uu ookook allerleiallerlei handigehandige toestellentoestellen metmet garantiegarantie opop allealle onderdelenonderdelen diedie nietniet kapotkapot kunnenkunnenbezit u ooku ook allerleiook allerlei handigeallerlei handige toestellenhandige toestellen mettoestellen met garantiemet garantie opgarantie op alleop alle onderdelenalle onderdelen dieonderdelen die nietdie niet kapotniet kapot kunnenkapot kunnenbezit u ook allerleiu ook allerlei handigeook allerlei handige toestellenallerlei handige toestellen methandige toestellen met garantietoestellen met garantie opmet garantie op allegarantie op alle onderdelenop alle onderdelen diealle onderdelen die nietonderdelen die niet kapotdie niet kapot kunnenniet kapot kunnenbezit u ook allerlei handigeu ook allerlei handige toestellenook allerlei handige toestellen metallerlei handige toestellen met garantiehandige toestellen met garantie optoestellen met garantie op allemet garantie op alle onderdelengarantie op alle onderdelen dieop alle onderdelen die nietalle onderdelen die niet kapotonderdelen die niet kapot kunnendie niet kapot kunnen

Wat alle wijze regeerders verplicht zijn te doen: niet louter en alleen rekening houden met wantoestanden die er op een bepaald moment zijn, maar ook die welke in de toekomst kunnen ontstaan en daar met alle mogelijke middelen tegenin gaanEen mens die ook maar een beetje kennis bezit kan niet zo stom zijn om te ontkennen dat alle mensen van huis uit vrij geboren worden.Waarom allerlei kennis van buiten leren die we makkelijk in naslagwerken kunnen opzoekenIemand die de fundamenten van zijn macht niet van te voren legt, zou dat met grote persoonlijke inzet ook achteraf nog kunnen doen, ook al gaat dit laatste gepaard met moeilijkheden voor de bouwmeester en gevaren voor het bouwwerkIedereen wil wel met je mee in de limo. Maar wat je nodig hebt is iemand die de bus met je pakt, als je limo kapot isWie niet de kracht bezit waar te zijn, bezit ook niet de kracht aan de waarheid van anderen te geloven