Bij vele mensen is alleen datgene waar, wat hun ontvalt


bij-vele-mensen-is-alleen-datgene-waar-wat-hun-ontvalt
fliegende blätterbijvelemensenisalleendatgenewaarwathunontvaltbij velevele mensenmensen isis alleenalleen datgenedatgene waarwat hunhun ontvaltbij vele mensenvele mensen ismensen is alleenis alleen datgenealleen datgene waarwat hun ontvaltbij vele mensen isvele mensen is alleenmensen is alleen datgeneis alleen datgene waarbij vele mensen is alleenvele mensen is alleen datgenemensen is alleen datgene waar

Moraal is iets wat bij vele mensen bij hun ellebogen ophoudt -Jean de Boisson
moraal-is-iets-wat-bij-vele-mensen-bij-hun-ellebogen-ophoudt
De mensen krijgen altijd datgene waar ze om vragen; de moeilijkheid is alleen, dat ze, voor zij het krijgen, nooit weten waar ze nu feitelijk om gevraagd hebben -Aldous Huxley
de-mensen-krijgen-altijd-datgene-waar-ze-om-vragen-de-moeilijkheid-is-alleen-dat-ze-voor-zij-het-krijgen-nooit-weten-waar-ze-nu-feitelijk-om-gevraagd
We gaan en komen en de winst is waar? en weven draden en het kleed is waar? In 's hemels welving zijn tot stof verbrand vele weldenkenden; hun rook is waar? -J. H. Leopold
we-gaan-komen-de-winst-is-waar-weven-draden-het-kleed-is-waar-in-'s-hemels-welving-zijn-tot-stof-verbrand-vele-weldenkenden-hun-rook-is-waar
Ook van vrienden moet men alleen datgene verlangen, wat hun van nut is -Emanuel Wertheimer
ook-van-vrienden-moet-men-alleen-datgene-verlangen-wat-hun-van-nut-is
Vele mensen sterven door verkeersongevallen. Vele mensen worden geboren door ongevallen bij het verkeren -Leopold Koch
vele-mensen-sterven-door-verkeersongevallen-vele-mensen-worden-geboren-door-ongevallen-bij-het-verkeren
Bij verstandige mensen gelooft men niet aan hun dwaasheden: wat een inbreuk op hun rechten als mens! -Friedrich Nietzsche
bij-verstandige-mensen-gelooft-men-niet-aan-hun-dwaasheden-wat-een-inbreuk-op-hun-rechten-als-mens