Creativiteit is hetzelfde zien als iedereen, maar iets totaal anders opperen


creativiteit-is-hetzelfde-zien-als-iedereen-maar-iets-totaal-anders-opperen
pieter klaas jagersmacreativiteitishetzelfdezienalsiedereenmaarietstotaalandersopperencreativiteit isis hetzelfdehetzelfde zienzien alsals iedereenmaar ietsiets totaalanders opperencreativiteit is hetzelfdeis hetzelfde zienhetzelfde zien alszien als iedereenmaar iets totaaliets totaal anderstotaal anders opperencreativiteit is hetzelfde zienis hetzelfde zien alshetzelfde zien als iedereenmaar iets totaal andersiets totaal anders opperencreativiteit is hetzelfde zien alsis hetzelfde zien als iedereenmaar iets totaal anders opperen

Niet dat zij iets nieuws voor de eerste maal zien, maar dat zij het van ouds bekende, door iedereen geziene, maar over het hoofd geziene, als nieuw zien, daarin munten de waarlijk originele koppen uitIets anders is het: op iets antwoorden, iets anders: iets beantwoordenIedereen is van plan iets te doen, en iedereen doet iets, maar niemand doet wat hij van plan isHet wezenlijke van een volwassen, volgroeide religie is dat zij iets zegt, maar iets anders bedoeltAls we een diepe, duurzame relatie met de natuur konden vormen, zouden we nooit een dier doden om onze eetlust te bevredigen en nooit een aap, een hond of een cavia kwaad doen door er vivisectie op te plegen, opdat wij daar beter van worden. We zouden andere manieren ontdekken om onze wonden te helen en ons lichaam te genezen. Maar de geest genezen is iets totaal anders. Dat gebeurt geleidelijk, als je één bent met de natuur, met die sinaasappel aan de boom, met het grassprietje, dat zich door het cement heen perst en met de heuvels, die door de wolken bedekt, verborgen wordenWij dwalen allemaal, maar iedereen dwaalt anders