Cultuur is het enige waarnaar we niet weloverwogen kunnen streven


cultuur-is-het-enige-waarnaar-we-niet-weloverwogen-kunnen-streven
t. s. eliotcultuurishetenigewaarnaarwenietweloverwogenkunnenstrevencultuur isis hethet enigeenige waarnaarwaarnaar wewe nietniet weloverwogenweloverwogen kunnenkunnen strevencultuur is hetis het enigehet enige waarnaarenige waarnaar wewaarnaar we nietwe niet weloverwogenniet weloverwogen kunnenweloverwogen kunnen strevencultuur is het enigeis het enige waarnaarhet enige waarnaar weenige waarnaar we nietwaarnaar we niet weloverwogenwe niet weloverwogen kunnenniet weloverwogen kunnen strevencultuur is het enige waarnaaris het enige waarnaar wehet enige waarnaar we nietenige waarnaar we niet weloverwogenwaarnaar we niet weloverwogen kunnenwe niet weloverwogen kunnen streven

Als er één deugd in de wereld is, waarnaar wij altijd moeten streven, is het opgewektheid -Edward Bulwer-Lytton
als-er-één-deugd-in-de-wereld-is-waarnaar-wij-altijd-moeten-streven-is-het-opgewektheid
Het doel waarnaar de ouders ten opzichte van hun kinderen hebben te streven is dit: zichzelve overbodig te maken -P.H. Ritter Jr
het-doel-waarnaar-de-ouders-ten-opzichte-van-hun-kinderen-hebben-te-streven-is-dit-zichzelve-overbodig-te-maken
Een doel hebben in het leven dat is het meest stompzinnige waarnaar je ooit kan streven -Herman Brusselmans
een-doel-hebben-in-het-leven-dat-is-het-meest-stompzinnige-waarnaar-ooit-kan-streven
Het onbereikbare na te streven is dwaasheid, maar toch kunnen domoren dat niet nalaten -Marcus Aurelius
het-onbereikbare-na-te-streven-is-dwaasheid-maar-toch-kunnen-domoren-dat-niet-nalaten
Een mens moet juist voldoende cultuur hebben om de cultuur met wantrouwen te bezien -Samuel Butler
een-mens-moet-juist-voldoende-cultuur-hebben-om-de-cultuur-met-wantrouwen-te-bezien
Wij kunnen zonder enige vreugde leven, maar niet zonder enige hoop -Jozsef Eötvös
wij-kunnen-zonder-enige-vreugde-leven-maar-niet-zonder-enige-hoop