Dansen is bidden met de benen; marcheren is vloeken met de voeten


dansen-is-bidden-met-de-benen-marcheren-is-vloeken-met-de-voeten
wim kandansenisbiddenmetdebenenmarcherenvloekenvoetendansen isis biddenbidden metmet dede benenmarcheren isis vloekenvloeken metmet dede voetendansen is biddenis bidden metbidden met demet de benenmarcheren is vloekenis vloeken metvloeken met demet de voetendansen is bidden metis bidden met debidden met de benenmarcheren is vloeken metis vloeken met devloeken met de voetendansen is bidden met deis bidden met de benenmarcheren is vloeken met deis vloeken met de voeten

Met de arbeid is het als met het bidden: wil het ons helpen, dan moeten wij er aan geloven -Salomon Baer-Oberdorf
met-de-arbeid-is-het-als-met-het-bidden-wil-het-ons-helpen-dan-moeten-wij-er-aan-geloven
Jazz houdt stand net zo lang mensen met hun voeten horen in plaats van met hun hersenen -John Philip Sousa
jazz-houdt-stand-net-zo-lang-mensen-met-hun-voeten-horen-in-plaats-van-met-hun-hersenen
Wij marcheren door het leven, allemaal met de maarschalkstaf in ons ransel, en koning Dood maakt ons allemaal soldaat -Eric van der Steen
wij-marcheren-door-het-leven-allemaal-met-de-maarschalkstaf-in-ons-ransel-koning-dood-maakt-ons-allemaal-soldaat
Dansen is de terugkeer naar het vissenstadium met de muziek als zee -Harry Mulisch
dansen-is-de-terugkeer-naar-het-vissenstadium-met-de-muziek-als-zee