De decors van het stuk waren prachtig, maar de acteurs gingen er voor staan


de-decors-van-het-stuk-waren-prachtig-maar-de-acteurs-gingen-er-voor-staan
alexander woolcottdedecorsvanhetstukwarenprachtigmaardeacteursgingenervoorstaande decorsdecors vanvan hethet stukstuk warenwaren prachtigmaar dede acteursacteurs gingengingen erer voorde decors vandecors van hetvan het stukhet stuk warenstuk waren prachtigmaar de acteursde acteurs gingenacteurs gingen ergingen er voorer voor staande decors van hetdecors van het stukvan het stuk warenhet stuk waren prachtigmaar de acteurs gingende acteurs gingen eracteurs gingen er voorgingen er voor staande decors van het stukdecors van het stuk warenvan het stuk waren prachtigmaar de acteurs gingen erde acteurs gingen er vooracteurs gingen er voor staan

Vroeger waren de acteurs echt en de decors van karton. Tegenwoordig zijn de decors zonder twijfel echt en de acteurs van kartonTwee mensen die zozeer hetzelfde waren dat ze praktisch niets gemeen hadden en dus maar uit elkaar gingenAls jong meisje dacht ik dat een nieuw kindje ontstond wanneer man en vrouw samen voor de spiegel gingen staanHoe prachtig is alles door de natuur geregeld: zodra een kind de wereld binnentreedt, vindt het een moeder klaar staan om voor hem te zorgenEen van de vreemdste dingen in deze wereld is, dat ofschoon we het allemaal met elkaar oneens zijn, we het toch stuk voor stuk altijd bij het rechte eind hebbenInspiratie is prachtig als het gebeurt, maar de schrijver moet een aanpak hebben voor de rest van de tijd... Het wachten duurt gewoon te lang