De deugd verlaagt zich door zich te rechtvaardigen


de-deugd-verlaagt-zich-door-zich-te-rechtvaardigen
voltairededeugdverlaagtzichdoorterechtvaardigende deugddeugd verlaagtverlaagt zichzich doorzich tete rechtvaardigende deugd verlaagtdeugd verlaagt zichverlaagt zich doorzich door zichdoor zich tezich te rechtvaardigende deugd verlaagt zichdeugd verlaagt zich doorverlaagt zich door zichzich door zich tedoor zich te rechtvaardigende deugd verlaagt zich doordeugd verlaagt zich door zichverlaagt zich door zich tezich door zich te rechtvaardigen

De ondeugd verbergt zich door zich als deugd te verkleden en zich streng en deftig voor te doen -Juvenalis
de-ondeugd-verbergt-zich-door-zich-als-deugd-te-verkleden-zich-streng-deftig-voor-te-doen
Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen die zich voor zondaars houden en zondaars die zichzelf als rechtvaardigen beschouwen -Blaise Pascal
er-zijn-twee-soorten-mensen-rechtvaardigen-die-zich-voor-zondaars-houden-zondaars-die-zichzelf-als-rechtvaardigen-beschouwen
Nooit verlaagt de menselijke natuur zich zozeer, dan wanneer de bijgelovige onwetendheid met de macht gewapend is -Voltaire
nooit-verlaagt-de-menselijke-natuur-zich-zozeer-dan-wanneer-de-bijgelovige-onwetendheid-met-de-macht-gewapend-is
Ware deugd doet zich nooit als deugd voor -Lao-Tse
ware-deugd-doet-zich-nooit-als-deugd-voor
Moge de mens werkzaam zijn, strijden en zich uit volle kracht verdedigen. Pas dan, wanneer hij in zich de kracht om weerstand te bieden bezit, wordt geweldloosheid een deugd -Swami Vivekananda
moge-de-mens-werkzaam-zijn-strijden-zich-uit-volle-kracht-verdedigen-pas-dan-wanneer-hij-in-zich-de-kracht-om-weerstand-te-bieden-bezit-wordt