De eerste van de vrijheden is de vrijheid om alles te zeggen


de-eerste-van-de-vrijheden-is-de-vrijheid-om-alles-te-zeggen
maurice blanchotdeeerstevandevrijhedenisvrijheidomallestezeggende eersteeerste vanvan dede vrijhedenvrijheden isis dede vrijheidvrijheid omom allesalles tete zeggende eerste vaneerste van devan de vrijhedende vrijheden isvrijheden is deis de vrijheidde vrijheid omvrijheid om allesom alles tealles te zeggende eerste van deeerste van de vrijhedenvan de vrijheden isde vrijheden is devrijheden is de vrijheidis de vrijheid omde vrijheid om allesvrijheid om alles teom alles te zeggende eerste van de vrijhedeneerste van de vrijheden isvan de vrijheden is dede vrijheden is de vrijheidvrijheden is de vrijheid omis de vrijheid om allesde vrijheid om alles tevrijheid om alles te zeggen

De grote vrijheid bestaat uit vele kleine vrijhedenWat zijn mensen toch absurd! Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet beziiten. Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuitingDe eerste vraag van een criticus moest zijn: Werk, wat hebt gij mij te zeggen? Maar daar bekommert hij zich in 't algemeen weinig om. Zijn eerste opwelling is veeleer: Werk, let op, wat ik u te zeggen hebJe bent jong zo lang je 'Nee!' kan zeggen. Eerste ja, eerste rimpelMag het talent zich de vrijheden veroorloven, die het genie neemt? Ja; maar het eerste verongelukt, waar het tweede zegeviertVrijheid is de vrijheid om te zeggen dat twee plus twee vier is. Als dat wordt verleend, volgt al de rest