De enige mensen zonder problemen liggen op het kerkhof


de-enige-mensen-zonder-problemen-liggen-op-het-kerkhof
tim robbinsdeenigemensenzonderproblemenliggenophetkerkhofde enigeenige mensenmensen zonderzonder problemenproblemen liggenliggen opop hethet kerkhofde enige mensenenige mensen zondermensen zonder problemenzonder problemen liggenproblemen liggen opliggen op hetop het kerkhofde enige mensen zonderenige mensen zonder problemenmensen zonder problemen liggenzonder problemen liggen opproblemen liggen op hetliggen op het kerkhofde enige mensen zonder problemenenige mensen zonder problemen liggenmensen zonder problemen liggen opzonder problemen liggen op hetproblemen liggen op het kerkhof

De enige mensen die zich niets aan de opvoeding van de kinderen gelegen schijnen te laten liggen, zijn de oudersEen van de problemen van voetbal is dat de enige mensen die weten hoe gespeeld moet worden op de perstribune zitten.Wij kunnen zonder enige vreugde leven, maar niet zonder enige hoopSlechte gewoontes zijn het enige dat mensen uitlenen zonder na te denkenHet kerkhof ligt vol met mensen die ooit gedacht hebben: gelukkig lig ik hier nietDiplomaten zijn mensen, die de nieuwste staatsberichten enige uren eerder ontvangen dan de andere mensen en enige dagen later begrijpen