De enige weg, die naar een kalm en rustig leven leidt, is de weg der deugd


de-enige-weg-die-naar-een-kalm-rustig-leven-leidt-is-de-weg-der-deugd
juvenalisdeenigewegdienaareenkalmrustiglevenleidtisdewegderdeugdde enigeenige wegdie naarnaar eeneen kalmkalm enen rustigrustig levenleven leidtis dede wegweg derder deugdde enige wegdie naar eennaar een kalmeen kalm enkalm en rustigen rustig levenrustig leven leidtis de wegde weg derweg der deugddie naar een kalmnaar een kalm eneen kalm en rustigkalm en rustig levenen rustig leven leidtis de weg derde weg der deugddie naar een kalm ennaar een kalm en rustigeen kalm en rustig levenkalm en rustig leven leidtis de weg der deugd

Er leidt geen brede of gemakkelijke weg naar de deugdZo gaat het hele leven voorbij. We streven naar een rustig leven door te strijden tegen het een of ander dat dit in de weg staat, en als we het uit de weg hebben geruimd wordt de rust ondraaglijk door de verveling die zij veroorzaakt. We moeten daaraan ontsnappen en kunnen niet anders dan om drukte smekenDit, is nu mijn weg, waar is de uwe? Zo antwoordde ik hun, die mij naar de weg vroegen. Die weg namelijk, bestaat niet!Het is geen brede weg, die naar de Muzen leidtDe weg die uit de hel leidt naar het licht is lang en zwaarGeen weg van bloemen leidt naar de roem