De fontein der liefde rijst omhoog in de liefde voor de enkeling en valt neer als universele liefde


de-fontein-der-liefde-rijst-omhoog-in-de-liefde-voor-de-enkeling-valt-neer-als-universele-liefde
inayat khandefonteinderliefderijstomhoogindevoorenkelingvaltneeralsuniverselede fonteinfontein derder liefdeliefde rijstrijst omhoogomhoog inin dede liefdeliefde voorde enkelingenkeling enen valtvalt neerneer alsals universeleuniversele liefdede fontein derfontein der liefdeder liefde rijstliefde rijst omhoogrijst omhoog inomhoog in dein de liefdede liefde voorliefde voor devoor de enkelingde enkeling enenkeling en valten valt neervalt neer alsneer als universeleals universele liefdede fontein der liefdefontein der liefde rijstder liefde rijst omhoogliefde rijst omhoog inrijst omhoog in deomhoog in de liefdein de liefde voorde liefde voor deliefde voor de enkelingvoor de enkeling ende enkeling en valtenkeling en valt neeren valt neer alsvalt neer als universeleneer als universele liefdede fontein der liefde rijstfontein der liefde rijst omhoogder liefde rijst omhoog inliefde rijst omhoog in derijst omhoog in de liefdeomhoog in de liefde voorin de liefde voor dede liefde voor de enkelingliefde voor de enkeling envoor de enkeling en valtde enkeling en valt neerenkeling en valt neer alsen valt neer als universelevalt neer als universele liefde

De vrijheidsliefde is de liefde van anderen; de liefde voor macht is de liefde van ons zelf. -William Hazlitt
de-vrijheidsliefde-is-de-liefde-van-anderen-de-liefde-voor-macht-is-de-liefde-van-ons-zelf
Wij schilderen met ogen der liefde, en alleen ogen der liefde moeten ons beoordelen -Gotthold Ephraim Lessing
wij-schilderen-met-ogen-der-liefde-alleen-ogen-der-liefde-moeten-ons-beoordelen
Wat de liefde is vinden we alleen maar terug in het gedrag dat we liefde noemen, op een andere manier bestaat liefde niet -Coen Simon
wat-de-liefde-is-vinden-we-alleen-maar-terug-in-het-gedrag-dat-we-liefde-noemen-op-een-andere-manier-bestaat-liefde-niet
Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer -Hélène Swarth
grote-liefde-komt-niet-veel-meer-voor-de-mensen-geloven-niet-meer-in-liefde-daarom-vinden-zij-geen-liefde-meer
De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen -John Henry Newman
de-liefde-voor-onze-eigen-vrienden-is-de-enige-conditietraining-voor-de-liefde-voor-alle-mensen