De gouden eeuw is voor ons, niet achter ons


de-gouden-eeuw-is-voor-ons-niet-achter-ons
claude henri de saint-simondegoudeneeuwisvooronsnietachteronsde goudengouden eeuweeuw isis voorniet achterachter onsde gouden eeuwgouden eeuw iseeuw is vooris voor onsniet achter onsde gouden eeuw isgouden eeuw is vooreeuw is voor onsde gouden eeuw is voorgouden eeuw is voor ons

Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uitVogels en bloemen! Ziedaar wat ons overgebleven is uit de gouden eeuw. Hun zangen en geuren zijn gevleugelde en spectrale vormen van de tuin van EdenWat achter ons ligt en wat voor ons ligt valt in het niet bij wat in ons ligtIk geloof dat de 21e eeuw de belangrijkste eeuw kan worden in de menselijke geschiedenis. Of deze visie nu realistisch is of niet, het kan geen kwaad om ons daarvoor in te spannenWat achter ons ligt en wat voor ons ligt zijn kleine aangelegenheden in vergelijking met wat in ons ligtWat achter ons ligt en wat voor ons ligt, is niets vergeleken met wat in ons ligt