De hoogste graad der waardering van iemands deugden bestaat hierin, dat men zijn gebreken begrijpt


de-hoogste-graad-der-waardering-van-iemands-deugden-bestaat-hierin-dat-men-zijn-gebreken-begrijpt
peter siriusdehoogstegraadderwaarderingvaniemandsdeugdenbestaathierindatmenzijngebrekenbegrijptde hoogstehoogste graadgraad derder waarderingwaardering vanvan iemandsiemands deugdendeugden bestaatbestaat hierindat menmen zijnzijn gebrekengebreken begrijptde hoogste graadhoogste graad dergraad der waarderingder waardering vanwaardering van iemandsvan iemands deugdeniemands deugden bestaatdeugden bestaat hierindat men zijnmen zijn gebrekenzijn gebreken begrijptde hoogste graad derhoogste graad der waarderinggraad der waardering vander waardering van iemandswaardering van iemands deugdenvan iemands deugden bestaatiemands deugden bestaat hierindat men zijn gebrekenmen zijn gebreken begrijptde hoogste graad der waarderinghoogste graad der waardering vangraad der waardering van iemandsder waardering van iemands deugdenwaardering van iemands deugden bestaatvan iemands deugden bestaat hierindat men zijn gebreken begrijpt

Men heeft hart nodig om te genieten van iemands deugden; geest om zijn gebreken te verdragenHebt ge voorspoed, dan zoekt men uit uw gebreken deugden te maken, bij tegenspoed uit uw deugden gebrekenDe eigenliefde vindt genot in de bijval en de goedkeuring der mensen; maar de hoogste graad van trots is, van hun minachting te genietenEr bestaat maar één beletsel voor het tot stand komen van wederzijds begrip en waardering der volken: de domheidDeugd bestaat niet hierin, dat men zich van kwaad onthoudt, doch dat men het niet begeertEr zijn gebreken, die zozeer vast zitten aan deugden, dat zij ze aankondigen, en dat men goed doet ze niet uit te roeien