De ingetogenheid, dat is; zich te verheugen, in al wat prettig is, maar wij niet hebben meugen


de-ingetogenheid-dat-is-zich-te-verheugen-in-al-wat-prettig-is-maar-wij-niet-hebben-meugen
wilhelm buschdeingetogenheiddatiszichteverheugeninalwatprettigismaarwijniethebbenmeugende ingetogenheiddat iszich tete verheugenin alal watwat prettigprettig ismaar wijwij nietniet hebbenhebben meugenzich te verheugenin al watal wat prettigwat prettig ismaar wij nietwij niet hebbenniet hebben meugenin al wat prettigal wat prettig ismaar wij niet hebbenwij niet hebben meugenin al wat prettig ismaar wij niet hebben meugen

Men moet doen, niet wat men prettig vindt om te doen, maar wat men prettig zal vinden gedaan te hebben -Ernest Vessiot
men-moet-doen-niet-wat-men-prettig-vindt-om-te-doen-maar-wat-men-prettig-zal-vinden-gedaan-te-hebben
Wij hebben gewoonlijk niet altijd de moed om te zeggen dat wij geen gebreken hebben en onze vijanden geen goede eigenschappen, maar in werkelijkheid zijn wij er niet ver van af dat te geloven -Francois de la Rochefoucauld
wij-hebben-gewoonlijk-niet-altijd-de-moed-om-te-zeggen-dat-wij-geen-gebreken-hebben-onze-vijanden-geen-goede-eigenschappen-maar-in-werkelijkheid-zijn
Niet wat wij hebben maar wat wij genieten, maakt onze overvloed uit -Jean Antoine Petit-Senn
niet-wat-wij-hebben-maar-wat-wij-genieten-maakt-onze-overvloed-uit
Zich in het geluk van een ander verheugen, is er deel aan hebben -Jane Austen
zich-in-het-geluk-van-een-ander-verheugen-is-er-deel-aan-hebben
Wij citeren, omdat het nodig is, omdat wij er neiging toe hebben, en omdat wij het prettig vinden -Ralph Waldo Emerson
wij-citeren-omdat-het-nodig-is-omdat-wij-er-neiging-toe-hebben-omdat-wij-het-prettig-vinden
Wij moeten een oneindig vertrouwen in elkaar hebben. Als wij het niet hebben, moeten wij nooit laten blijken dat wij het niet hebben. -Henry David Thoreau
wij-moeten-een-oneindig-vertrouwen-in-elkaar-hebben-als-wij-het-niet-hebben-moeten-wij-nooit-laten-blijken-dat-wij-het-niet-hebben