De kliek maakt tegenwoordig meer talenten dan de natuur


de-kliek-maakt-tegenwoordig-meer-talenten-dan-de-natuur
fliegende blätterdekliekmaakttegenwoordigmeertalentendandenatuurde kliekkliek maaktmaakt tegenwoordigtegenwoordig meermeer talententalenten dandan dede natuurde kliek maaktkliek maakt tegenwoordigmaakt tegenwoordig meertegenwoordig meer talentenmeer talenten dantalenten dan dedan de natuurde kliek maakt tegenwoordigkliek maakt tegenwoordig meermaakt tegenwoordig meer talententegenwoordig meer talenten danmeer talenten dan detalenten dan de natuurde kliek maakt tegenwoordig meerkliek maakt tegenwoordig meer talentenmaakt tegenwoordig meer talenten dantegenwoordig meer talenten dan demeer talenten dan de natuur

Merkwaardig: er zijn tegenwoordig meer kunstwetten en meer kunstrechters dan ooit te voren -Otto Weiss
merkwaardig-er-zijn-tegenwoordig-meer-kunstwetten-meer-kunstrechters-dan-ooit-te-voren
Tegenwoordig is iemand geen intellectueel meer, tegenwoordig is iemand goed in Trivial Pursuit -Ronald Giphart
tegenwoordig-is-iemand-geen-intellectueel-meer-tegenwoordig-is-iemand-goed-in-trivial-pursuit
Talent hebben is meer waard dan talenten hebben -Peter Sirius
talent-hebben-is-meer-waard-dan-talenten-hebben
De kunst zegt meer tot de geest dan de natuur -Conrad Busken Huet
de-kunst-zegt-meer-tot-de-geest-dan-de-natuur
De verwardste denkers hebben tegenwoordig het meeste succes: de duisternis maakt dat de glimworm schittert -Antoon Vloemans
de-verwardste-denkers-hebben-tegenwoordig-het-meeste-succes-de-duisternis-maakt-dat-de-glimworm-schittert
Als je één goal meer maakt dan de ander, dan win je -Johan Cruijff
als-één-goal-meer-maakt-dan-de-ander-dan-win