De kunstenaar dient het realisme met de middelen van het realisme te overwinnen


de-kunstenaar-dient-het-realisme-met-de-middelen-van-het-realisme-te-overwinnen
j. bernlefdekunstenaardienthetrealismemetdemiddelenvanteoverwinnende kunstenaarkunstenaar dientdient hethet realismerealisme metmet dede middelenmiddelen vanvan hethet realismerealisme tete overwinnende kunstenaar dientkunstenaar dient hetdient het realismehet realisme metrealisme met demet de middelende middelen vanmiddelen van hetvan het realismehet realisme terealisme te overwinnende kunstenaar dient hetkunstenaar dient het realismedient het realisme methet realisme met derealisme met de middelenmet de middelen vande middelen van hetmiddelen van het realismevan het realisme tehet realisme te overwinnende kunstenaar dient het realismekunstenaar dient het realisme metdient het realisme met dehet realisme met de middelenrealisme met de middelen vanmet de middelen van hetde middelen van het realismemiddelen van het realisme tevan het realisme te overwinnen

Een realisme dat niet verder ziet dan het puntje van zijn eigen neus is gevaarlijker dan de meest krankzinnige fantasie, want het is blindDe stem van de dichter dient niet alleen te getuigen van het menselijk leven, ze kan ook de steunpilaar zijn die de mens helpt vol te houden en te overwinnenDenken alleen kan zijn kwalen nooit genezen, en elke kunstenaar dient dankbaar te zijn voor de primitieve genade die hem verlost van de behoefte aan diepe reflectieMet wat ik schrijf is het precies als met het Evangelie: men dient het ernstig te nemen, maar niet al te letterlijkHet doel heiligt de middelen nooit, wel kunnen de middelen het doel verstierenDe kunstenaar moet met het hoofd kunnen voelen en met het hart denken