De lelijkheid, die zich doet vergeten, is mooier dan de schoonheid


de-lelijkheid-die-zich-doet-vergeten-is-mooier-dan-de-schoonheid
comtesse diane de beausacqdelelijkheiddiezichdoetvergetenismooierdandeschoonheidde lelijkheiddie zichzich doetdoet vergetenis mooiermooier dandan dede schoonheiddie zich doetzich doet vergetenis mooier danmooier dan dedan de schoonheiddie zich doet vergetenis mooier dan demooier dan de schoonheidis mooier dan de schoonheid

Schoonheid in kunst is vaak niets anders dan getemde lelijkheidSchoonheid is een bepaalde soort lelijkheid die ons goed staatDe schoonheid is misschien een bepaalde soort lelijkheid, die ons goed staatLelijkheid is superieur aan schoonheid omdat het blijft durenZelfs aan de lelijkheid geeft het goud een glimp van schoonheidSchoonheid en lelijkheid verdwijnen beide onder de rimpels van de ouderdom; de eerste verzinkt er in, de laatste wordt er door bedekt