De maker looft het werk


de-maker-looft-het-werk
ovidiusdemakerloofthetwerkde makermaker looftlooft hethet werkde maker looftmaker looft hetlooft het werkde maker looft hetmaker looft het werkde maker looft het werk

Eerst geeft het werk reputatie aan de maker, vervolgens de maker aan het werkDe maker van het werk is heengegaan, doch het werk zelf blijft niettemin bestaanVoor de jeugd heb ik maar drie woorden als advies: Werk, werk, werk!De burgerlijke schoonheidscultus eert de maker, zodra hij 'begrepen' is en het gemaakte, zodra het 'begrijpelijk' isDe ochtend neemt één derde van uw werk over; hij maakt de weg korter en doet het werk berer opschietenAls je goed ziet, dan is het beste werk uit de sterkste overtuiging geschreven, en alle werk wordt slapper dat zich verder van het weten verwijdert