De meeste eerbare vrouwen zijn verborgen schatten, die slechts daarom in veiligheid zijn, omdat zij niet gezocht worden


de-meeste-eerbare-vrouwen-zijn-verborgen-schatten-die-slechts-daarom-in-veiligheid-zijn-omdat-zij-niet-gezocht-worden
francois de la rochefoucaulddemeesteeerbarevrouwenzijnverborgenschattendieslechtsdaarominveiligheidzijnomdatzijnietgezochtwordende meestemeeste eerbareeerbare vrouwenvrouwen zijnzijn verborgenverborgen schattendie slechtsslechts daaromdaarom inin veiligheidveiligheid zijnomdat zijzij nietniet gezochtgezocht wordende meeste eerbaremeeste eerbare vrouweneerbare vrouwen zijnvrouwen zijn verborgenzijn verborgen schattendie slechts daaromslechts daarom indaarom in veiligheidin veiligheid zijnomdat zij nietzij niet gezochtniet gezocht wordende meeste eerbare vrouwenmeeste eerbare vrouwen zijneerbare vrouwen zijn verborgenvrouwen zijn verborgen schattendie slechts daarom inslechts daarom in veiligheiddaarom in veiligheid zijnomdat zij niet gezochtzij niet gezocht wordende meeste eerbare vrouwen zijnmeeste eerbare vrouwen zijn verborgeneerbare vrouwen zijn verborgen schattendie slechts daarom in veiligheidslechts daarom in veiligheid zijnomdat zij niet gezocht worden

Wat blijft is wat altijd is geweest en altijd zal zijn: verloren tijd die niet moet worden gezocht, omdat het verleden één grote illusie is -Arnon Grunberg
wat-blijft-is-wat-altijd-is-geweest-altijd-zal-zijn-verloren-tijd-die-niet-moet-worden-gezocht-omdat-het-verleden-één-grote-illusie-is
Er zijn toneelstukken, die alleen daarom niet uitgefloten worden, omdat men niet tegelijk kan geeuwen en fluiten -Robert Lembke
er-zijn-toneelstukken-die-alleen-daarom-niet-uitgefloten-worden-omdat-men-niet-tegelijk-kan-geeuwen-fluiten
Als ik mannen prefereer komt dat niet omdat zij mannen zijn, maar omdat het geen vrouwen zijn -Christina van Zweden
als-ik-mannen-prefereer-komt-dat-niet-omdat-zij-mannen-zijn-maar-omdat-het-geen-vrouwen-zijn
Zij was een van die personen, die niet oud worden omdat zij nooit jong geweest zijn -A. S. C. Wallis
zij-was-een-van-die-personen-die-niet-oud-worden-omdat-zij-nooit-jong-geweest-zijn
De meeste geloofsleraars verdedigen hun stellingen niet omdat zij van de waarheid er van overtuigd zijn, maar omdat zij de waarheid er van eenmaal beweerd hebben -G. C. Lichtenberg
de-meeste-geloofsleraars-verdedigen-hun-stellingen-niet-omdat-zij-van-de-waarheid-er-van-overtuigd-zijn-maar-omdat-zij-de-waarheid-er-van-eenmaal