De meeste generaals zijn als kind begonnen met een onschuldige vliegenmepper


de-meeste-generaals-zijn-als-kind-begonnen-met-een-onschuldige-vliegenmepper
jan-willem overeemdemeestegeneraalszijnalskindbegonnenmeteenonschuldigevliegenmepperde meestemeeste generaalsgeneraals zijnzijn alsals kindkind begonnenbegonnen metmet eeneen onschuldigeonschuldige vliegenmepperde meeste generaalsmeeste generaals zijngeneraals zijn alszijn als kindals kind begonnenkind begonnen metbegonnen met eenmet een onschuldigeeen onschuldige vliegenmepperde meeste generaals zijnmeeste generaals zijn alsgeneraals zijn als kindzijn als kind begonnenals kind begonnen metkind begonnen met eenbegonnen met een onschuldigemet een onschuldige vliegenmepperde meeste generaals zijn alsmeeste generaals zijn als kindgeneraals zijn als kind begonnenzijn als kind begonnen metals kind begonnen met eenkind begonnen met een onschuldigebegonnen met een onschuldige vliegenmepper

Het is een nog onuitgemaakte zaak wie een land meer schade toebrengt: de eigen generaals of de generaals van de vijandDe meeste mensen bepalen hoe het verder gaat met de wereld. Terwijl ik denk: als er één groep is die niet zou mogen bepalen hoe het verder gaat met de wereld, dan zijn het wel de meeste mensen. Maar ja, daar denken de meeste mensen anders overHet eeuwige leven is een kind: spelend als een kind, dobbelstenen werpend; het koningschap is aan een kindWe zijn, denk ik, aardig op weg naar vooruitgang, omdat we begonnen zijn met het doen van experimentenDe eerste stap naar de ondeugd is onschuldige handelingen met geheimzinnigheid te onthullenKetterijen zijn nooit anders geweest dan persoonlijke meningen, daar zij begonnen zijn met vijf of zes mensen