De meeste koninkrijken zijn gestorven op het zachte bed der weelde


de-meeste-koninkrijken-zijn-gestorven-op-het-zachte-bed-der-weelde
edward youngdemeestekoninkrijkenzijngestorvenophetzachtebedderweeldede meestemeeste koninkrijkenkoninkrijken zijnzijn gestorvengestorven opop hethet zachtezachte bedbed derder weeldede meeste koninkrijkenmeeste koninkrijken zijnkoninkrijken zijn gestorvenzijn gestorven opgestorven op hetop het zachtehet zachte bedzachte bed derbed der weeldede meeste koninkrijken zijnmeeste koninkrijken zijn gestorvenkoninkrijken zijn gestorven opzijn gestorven op hetgestorven op het zachteop het zachte bedhet zachte bed derzachte bed der weeldede meeste koninkrijken zijn gestorvenmeeste koninkrijken zijn gestorven opkoninkrijken zijn gestorven op hetzijn gestorven op het zachtegestorven op het zachte bedop het zachte bed derhet zachte bed der weelde

De weelde der kleine luiden richt de staat te grondeAfscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinneringSlaap, zoete slaap, zachte moeder der natuurAls je niet naar bed gaat voor de vogels beginnen te krijsen, heeft het helemaal geen zin meer om naar bed te gaanDit is een der redenen waarom 't mij zo moeilijk valt schrijver van beroep te zijn. Er gaan soms maanden voorbij, dat het me onmogelijk is mij te uiten. Die tijd breng ik met denken door, en een beroepsschrijver in Nederland kan zich zo'n weelde niet gunnenLiefhebben en nieuwsgierig zijn; daartussen slaapt een zachte lijn