De meeste mensen zijn meer in staat tot grote dan tot goede daden


de-meeste-mensen-zijn-meer-in-staat-tot-grote-dan-tot-goede-daden
montesquieudemeestemensenzijnmeerinstaattotgrotedangoededadende meestemeeste mensenmensen zijnzijn meermeer inin staatstaat tottot grotegrote dandan tottot goedegoede dadende meeste mensenmeeste mensen zijnmensen zijn meerzijn meer inmeer in staatin staat totstaat tot grotetot grote dangrote dan totdan tot goedetot goede dadende meeste mensen zijnmeeste mensen zijn meermensen zijn meer inzijn meer in staatmeer in staat totin staat tot grotestaat tot grote dantot grote dan totgrote dan tot goededan tot goede dadende meeste mensen zijn meermeeste mensen zijn meer inmensen zijn meer in staatzijn meer in staat totmeer in staat tot grotein staat tot grote danstaat tot grote dan tottot grote dan tot goedegrote dan tot goede daden

Als er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede daden -Seneca
als-er-geen-getuigen-bij-zijn-zijn-slechts-weinig-mensen-in-staat-tot-goede-daden
Indien er geen getuigen bij zijn, zijn slechts weinig mensen in staat tot goede daden -Seneca
indien-er-geen-getuigen-bij-zijn-zijn-slechts-weinig-mensen-in-staat-tot-goede-daden
Weinig mensen zijn beter tot raad geven in staat dan zij, die grote fouten hebben begaan -Pierre-Claude-Victor Boiste
weinig-mensen-zijn-beter-tot-raad-geven-in-staat-dan-zij-die-grote-fouten-hebben-begaan
Hij is niet in staat tot een goede daad, die niet het genoegen kent van goede daden van anderen te aanschouwen -Johann Kaspar Lavater
hij-is-niet-in-staat-tot-een-goede-daad-die-niet-het-genoegen-kent-van-goede-daden-van-anderen-te-aanschouwen
Er is meer kracht nodig tot lijden dan tot doen, meer tot ontberen dan tot genieten -Theodor Gottlieb von Hippel
er-is-meer-kracht-nodig-tot-lijden-dan-tot-doen-meer-tot-ontberen-dan-tot-genieten
Zodra mensen besluiten een probleem aan te pakken, merken ze tot veel meer in staat zijn dan ze ooit gedacht hadden -Paulo Coelho
zodra-mensen-besluiten-een-probleem-aan-te-pakken-merken-ze-tot-veel-meer-in-staat-zijn-dan-ze-ooit-gedacht-hadden