De meeste ouders straffen in hun kinderen hun eigen fouten


de-meeste-ouders-straffen-in-hun-kinderen-hun-eigen-fouten
fliegende blätterdemeesteoudersstraffeninhunkindereneigenfoutende meestemeeste oudersouders straffenstraffen inin hunhun kinderenkinderen hunhun eigeneigen foutende meeste oudersmeeste ouders straffenouders straffen instraffen in hunin hun kinderenhun kinderen hunkinderen hun eigenhun eigen foutende meeste ouders straffenmeeste ouders straffen inouders straffen in hunstraffen in hun kinderenin hun kinderen hunhun kinderen hun eigenkinderen hun eigen foutende meeste ouders straffen inmeeste ouders straffen in hunouders straffen in hun kinderenstraffen in hun kinderen hunin hun kinderen hun eigenhun kinderen hun eigen fouten

Er zijn ouders, die er trots op zijn, in hun kinderen hun eigen fouten terug te vindenOuders, die niets van hun kinderen leren, kunnen hun kinderen niet onderwijzen en opvoedenTerwijl hun ouders op ijskasten en wasmachines gezeten met hun linkeroog naar de teevee keken en met hun rechternaar de auto voor de deur, een mixer in hun ene hand, De Telegraaf in de andere, begaven de kinderen zich 's zaterdagsavond naar het SpuiVaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegevenKinderen hebben tegenwoordig zoveel luxe dat je ze, om ze echt te straffen, beter naar jouw kamer kunt sturen dan naar hun eigen kamerEr zijn ouders die zich wreken op hun kinderen over de slechte opvoeding die zij hun gegeven hebben