De politiek is een toneel waarop de souffleurs vaak harder spreken dan de acteurs


de-politiek-is-een-toneel-waarop-de-souffleurs-vaak-harder-spreken-dan-de-acteurs
ignazio silonedepolitiekiseentoneelwaaropdesouffleursvaakhardersprekendanacteursde politiekpolitiek isis eeneen toneeltoneel waaropwaarop dede souffleurssouffleurs vaakvaak harderharder sprekenspreken dandan dede acteursde politiek ispolitiek is eenis een toneeleen toneel waaroptoneel waarop dewaarop de souffleursde souffleurs vaaksouffleurs vaak hardervaak harder sprekenharder spreken danspreken dan dedan de acteursde politiek is eenpolitiek is een toneelis een toneel waaropeen toneel waarop detoneel waarop de souffleurswaarop de souffleurs vaakde souffleurs vaak hardersouffleurs vaak harder sprekenvaak harder spreken danharder spreken dan despreken dan de acteursde politiek is een toneelpolitiek is een toneel waaropis een toneel waarop deeen toneel waarop de souffleurstoneel waarop de souffleurs vaakwaarop de souffleurs vaak harderde souffleurs vaak harder sprekensouffleurs vaak harder spreken danvaak harder spreken dan deharder spreken dan de acteurs

Het leven is een toneel en wij zijn de acteursIndien een vriend, die u op straat tegen kwam, tegen u zou spreken als sommige liefhebber-acteurs, dan zou u denken dat hij gek geworden wasActeurs verlaten het toneel als zij hun rol gespeeld hebben. In het theaterHet leven achter het toneel is vaak dramatischer dan eropHet probleem van toneel is: acteurs doen altijd te veel - en als ze dat niet doen, doen ze te weinigEen grote leugen is vaak gemakkelijker uit te spreken dan een kleine waarheid