De rechtvaardige geniet de grootst mogelijke rust, de onrechtvaardige is een en al onrust


de-rechtvaardige-geniet-de-grootst-mogelijke-rust-de-onrechtvaardige-is-een-al-onrust
epicurusderechtvaardigegenietdegrootstmogelijkerustonrechtvaardigeiseenalonrustde rechtvaardigerechtvaardige genietgeniet dede grootstgrootst mogelijkemogelijke rustde onrechtvaardigeonrechtvaardige isis eeneen enen alal onrustde rechtvaardige genietrechtvaardige geniet degeniet de grootstde grootst mogelijkegrootst mogelijke rustde onrechtvaardige isonrechtvaardige is eenis een eneen en alen al onrustde rechtvaardige geniet derechtvaardige geniet de grootstgeniet de grootst mogelijkede grootst mogelijke rustde onrechtvaardige is eenonrechtvaardige is een enis een en aleen en al onrustde rechtvaardige geniet de grootstrechtvaardige geniet de grootst mogelijkegeniet de grootst mogelijke rustde onrechtvaardige is een enonrechtvaardige is een en alis een en al onrust

Mijn methode is om de grootst mogelijke moeite te doen om dat te vinden wat het beste is om te zeggen, en om het dan met de grootst mogelijke lichtzinnigheid te zeggen -George Bernard Shaw
mijn-methode-is-om-de-grootst-mogelijke-moeite-te-doen-om-dat-te-vinden-wat-het-beste-is-om-te-zeggen-om-het-dan-met-de-grootst-mogelijke
Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog -Marcus Tullius Cicero
beter-een-onrechtvaardige-vrede-dan-een-rechtvaardige-oorlog
Rechtvaardige kritiek geeft vleugelslag en gloed, onrechtvaardige critiek behoeft men nooit te vrezen -Alfred de Musset
rechtvaardige-kritiek-geeft-vleugelslag-gloed-onrechtvaardige-critiek-behoeft-men-nooit-te-vrezen
Recht is, wat in elk land nuttig is voor allen of voor het grootst mogelijke aantal -Justinianus I
recht-is-wat-in-elk-land-nuttig-is-voor-allen-of-voor-het-grootst-mogelijke-aantal
De kracht van vertrouwen maakt onrust tot rust -Dr. Eliza Laurillard
de-kracht-van-vertrouwen-maakt-onrust-tot-rust