De regering moet geen voorstellen doen, maar orders geven


de-regering-moet-geen-voorstellen-doen-maar-orders-geven
charles de gaullederegeringmoetgeenvoorstellendoenmaarordersgevende regeringregering moetmoet geengeen voorstellenvoorstellen doenorders gevende regering moetregering moet geenmoet geen voorstellengeen voorstellen doenmaar orders gevende regering moet geenregering moet geen voorstellenmoet geen voorstellen doende regering moet geen voorstellenregering moet geen voorstellen doen

Ik zal niet zeggen dat ik geen belang stel in kunst, maar het is geen zaak van Regering; de Regering is geen oordelaar van wetenschap en kunstAls je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zeeZij zijn vol van de hoogste ideeën, verbazend of belachelijk. Ieder weet hoe men het doen moet, maar geen een kan het doenLaat ieder van ons zich afvragen, niet enkel wat de regering voor mij kan doen, maar wat ik voor mijzelf kan doenDe ware functie van een regering is het de mensen gemakkelijk te maken goed te doen en moeilijk kwaad te doenWeer eens alleen op zaterdagavond. De regering zou daar eens wat aan moeten doen.  Al gaven ze maar liefdespostzegels uit