De schilder schildert eigenlijk met zijn oog. Zijn kunst is de kunst om regelmatig en schoon te zien


de-schilder-schildert-eigenlijk-met-zijn-oog-zijn-kunst-is-de-kunst-om-regelmatig-schoon-te-zien
novalisdeschilderschilderteigenlijkmetzijnoogzijnkunstisdeomregelmatigschoonteziende schilderschilder schildertschildert eigenlijkeigenlijk metmet zijnzijn oogzijn kunstkunst isis dede kunstkunst omom regelmatigregelmatig enen schoonschoon tete ziende schilder schildertschilder schildert eigenlijkschildert eigenlijk meteigenlijk met zijnmet zijn oogzijn kunst iskunst is deis de kunstde kunst omkunst om regelmatigom regelmatig enregelmatig en schoonen schoon teschoon te ziende schilder schildert eigenlijkschilder schildert eigenlijk metschildert eigenlijk met zijneigenlijk met zijn oogzijn kunst is dekunst is de kunstis de kunst omde kunst om regelmatigkunst om regelmatig enom regelmatig en schoonregelmatig en schoon teen schoon te ziende schilder schildert eigenlijk metschilder schildert eigenlijk met zijnschildert eigenlijk met zijn oogzijn kunst is de kunstkunst is de kunst omis de kunst om regelmatigde kunst om regelmatig enkunst om regelmatig en schoonom regelmatig en schoon teregelmatig en schoon te zien

Een schilder schildert om zichzelf leeg te maken van zijn gevoelens en manieren van zienNiemant wort met de kunst, wel met eenen treck tot de kunst geborenIn de kunst zijn vele schoonheden, die dank zij de kunst natuurlijk wordenIedereen kan nummer één zijn, dat is geen kunst. De kunst is uit te vinden waarinIk schilder niet volgens een idee, want ideëen zijn waardeloos. Ik wil alleen maar lekker verven; ik ben toch immers een gewone jongen en al die flauwekul van kunst en hogere ideëen kan me gestolen wordenHet oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben