De som van wijsheid is dat tijd, gewijd aan werk, nooit verloren is


de-som-van-wijsheid-is-dat-tijd-gewijd-aan-werk-nooit-verloren-is
ralph waldo emersondesomvanwijsheidisdattijdgewijdaanwerknooitverlorende somsom vanvan wijsheidwijsheid isis datdat tijdgewijd aanaan werknooit verlorenverloren isde som vansom van wijsheidvan wijsheid iswijsheid is datis dat tijdgewijd aan werknooit verloren isde som van wijsheidsom van wijsheid isvan wijsheid is datwijsheid is dat tijdde som van wijsheid issom van wijsheid is datvan wijsheid is dat tijd

Verloren tijd wordt nooit teruggevondenNooit iets met een halve hand aan te vatten, nooit enig werk gering te achten, dat is de gulden levensregel geweest, waarnaar ik mij heb gerichtAmeleia betekent zorgeloosheid, slordigheid. Maar ik geef in 't vervolg geen vertaling van zoiets. Dat 's mijn werk niet. Wie 't geluk heeft geen Grieks of Latijn te kennen, moet maar vragen aan z'n neef de dominee, of aan 'n Wanneer een werk de indruk geeft vooruit te zijn op zijn tijd, dan is het eenvoudigweg de tijd die achteruit is op het werkDe wijze moet tot de dwaas gaan, anders ging de wijsheid verloren daar nooit de dwazen tot de wijzen gaanNiets vind ik raadselachtiger dan tijd en ruimte, en toch lig ik er nooit van wakker omdat ik er nooit aan denk