De spraak is de mens gegeven om zijn gedachten uiteen te zetten.


de-spraak-is-de-mens-gegeven-om-zijn-gedachten-uiteen-te-zetten
molièredespraakisdemensgegevenomzijngedachtenuiteentezettende spraakspraak isis dede mensmens gegevengegeven omom zijnzijn gedachtengedachten uiteenuiteen tete zettende spraak isspraak is deis de mensde mens gegevenmens gegeven omgegeven om zijnom zijn gedachtenzijn gedachten uiteengedachten uiteen teuiteen te zettende spraak is despraak is de mensis de mens gegevende mens gegeven ommens gegeven om zijngegeven om zijn gedachtenom zijn gedachten uiteenzijn gedachten uiteen tegedachten uiteen te zettende spraak is de mensspraak is de mens gegevenis de mens gegeven omde mens gegeven om zijnmens gegeven om zijn gedachtengegeven om zijn gedachten uiteenom zijn gedachten uiteen tezijn gedachten uiteen te zetten

Het woord is aan de mens gegeven om zijn gedachten te verbergen, evenals zijn gebrek aan gedachtenDe taal is de mens gegeven om zijn gedachten te verbergenGa liever niet bekvechten met woordenkramers: spraak is aan iedereen gegeven, wijsheid van geest aan weinigenOmdat men de gedachten niet gevangen kan zetten, neemt men er de mens bijDe taal is de mensen gegeven om zijn gedachten te verbergenDe gedachten van de superieure mens is vertrouwd met rechtvaardigheid; de gedachten van de middelmatige mens is vertrouwd met opbrengst