De uren, die men het liefst nog eens doorleeft, zijn die, waarin men heldhaftig is geweest


de-uren-die-men-het-liefst-nog-eens-doorleeft-zijn-die-waarin-men-heldhaftig-is-geweest
carmen sylvadeurendiemenhetliefstnogeensdoorleeftzijndiewaarinheldhaftigisgeweestde urendie menmen hethet liefstliefst nognog eenseens doorleeftzijn diewaarin menmen heldhaftigheldhaftig isis geweestdie men hetmen het liefsthet liefst nogliefst nog eensnog eens doorleeftwaarin men heldhaftigmen heldhaftig isheldhaftig is geweestdie men het liefstmen het liefst noghet liefst nog eensliefst nog eens doorleeftwaarin men heldhaftig ismen heldhaftig is geweestdie men het liefst nogmen het liefst nog eenshet liefst nog eens doorleeftwaarin men heldhaftig is geweest

Ik praat het liefst met kinderen, want van hen kan men nog hopen, dat het eenmaal verstandige schepsels zullen worden. Maar die het geworden zijn -o jeminee! -Sören Kierkegaard
ik-praat-het-liefst-met-kinderen-want-van-hen-kan-men-nog-hopen-dat-het-eenmaal-verstandige-schepsels-zullen-worden-maar-die-het-geworden-zijn-o
Men geeft anderen het liefst die raadgevingen, welke men zelf eenmaal niet opgevolgd heeft -Peter Sirius
men-geeft-anderen-het-liefst-die-raadgevingen-welke-men-zelf-eenmaal-niet-opgevolgd-heeft
Men bewondert altijd die werken, waarin men zijn eigen gedachten terugvindt -Albertine Necker de Saussure
men-bewondert-altijd-die-werken-waarin-men-zijn-eigen-gedachten-terugvindt
Het liefst springt men een drenkeling achterna, wanneer er toeschouwers zijn die het zelf niet durven -Friedrich Nietzsche
het-liefst-springt-men-een-drenkeling-achterna-wanneer-er-toeschouwers-zijn-die-het-zelf-niet-durven